Atribuţii

                 PRINCIPALELE ATRIBU┼óII ALE SECRETARULUI PE BAZA LEGII 215/2001

Art.85.- (1) Secretarul îndepline┼čte, în condi┼úiile legii, urm─âtoarele atribu┼úii principale:
a) particip─â în mod obligatoriu la sedin┼úele consiliului local,
b) coordoneaz─â compartimentele ┼či activitatile cu caracter juridic, de stare civil─â, autoritate tutelar─â ┼či asisten┼ú─â social─â din cadrul aparatului propriu de specialitate al consiliului local,
c) avizeaz─â proiectele de hot─ârâre ale consiliului local, asumându-┼či r─âspunderea pentru legalitate acestora, contrasemnând hot─ârârile pe care le consider─â legale,
d) avizează pentru legalitate dispoziţiile primarului,
e) urm─âre┼čte rezolvarea coresponden┼úei în termenul legal,
f) asigur─â îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local ┼či efectuarea lucr─ârilor de secretariat,
g) preg─âte┼čte lucr─ârile supuse dezbaterii consiliului local,
h) asigur─â comunicarea catre auturit─â┼úile, institu┼úiile ┼či persoanele interesate a actelor emise de consiliul local sau de primar, în termen de ceel mult 10 zile, daca legea nu prevede altfel, 
i) asigur─â aducerea la cuno┼čtint─â public─â a hot─ârârilor ┼či dispozitiilor cu caracter
normativ, 
j) elibereaz─â extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, în afara celor cu caracter secret, stabilit potrivit legii, 
k) legalizeaz─â semnaturi de pe înscrisurile prezentate de par┼úi ┼či confirm─â autenticitate copiilor cu actele originale, în condi┼úiile legii,
(2) Secretarul poate coordona ┼či alte servicii ale aparatului propriu de specialitate al autorita┼úilor administra┼úiei publice locale, stabilite de primar.
(3) Secretarul indepline┼čte ┼či alte atributii prevazute de lege sau îns─ârcin─âri date de consiliul local sau primar.
Art.86.- Eliberarea din func┼úie, precum ┼či sanc┼úionarea disciplinar─â a secretarului se fac de catre prefect, numai la propunerea consiliului local,adoptat─â cu votul a cel pu┼úin doua treimi din num─ârul consilierilor in func┼úie, ca urmare a ini┼úiativei primarului sau a unei treimi din numarul consilierilor, pe baza concluziilor reie┼čite din desf─â┼čurarea unei cercetari administrative.